Hvordan foregår det på de videregående uddannelser?

De tre gymnasieår skal være studieforberedende, og det sørger vi for gennem den daglige undervisning. Derudover er der på de forskellige studieretninger og i enkelte fag etableret nogle samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner, hvor eleverne enten selv kommer ud og oplever, hvordan det foregår, eller de får besøg af studerende eller undervisere udefra.

Aktuelt har vi på de naturfaglige studieretninger et samarbejde med Niels Bohr Instituttet, hvor alle fysik-B og fysik-A elever i 2.g besøger Ulab (ungdomslaboratoriet) for at lave mere avancerede forsøg sammen med en professor og hans phd-studerende. Der er også mindre formaliserede samarbejder enkelte lærere og uddannelsesinstitutioner imellem, f.eks. besøger nogle af biologiholdene KU-science et par gange om året for at lave forsøg, og en fysiklærer samarbejder med DTU Space.

På den samfundsfaglige studieretning er der et samarbejde med sociologi for en klasse, hvor eleverne deltager i forskellige forelæsninger på fakultetet med relation til de emner, de selv arbejder med, og derudover holder studerende fra sociologi faglige oplæg for klassen.

På erhvervsøkonomi samarbejder man med CBS om iværksætteri, og her har eleverne mulighed for at præsentere deres egne virksomhedsidéer og forretningsplaner og få feedback fra undervisere og studerende der.

Den klassisksproglige studieretning samarbejder med afdeling for latin og græsk på Saxo-instituttet, KU omkring oversættelsespraksis og oversættelsesvurdering. Det foregår især i 3.g, hvor klassikerne besøger KU et par gange i løbet af året. Desuden får 2.g’erne besøg af en forsker derfra, som beskæftiger sig med oversættelse som felt.