1. Om mediefag

I mediefag arbejder du primært med analyse og fortolkning af levende billeder og dermed også med filmiske virkemidler. Omfanget af medieproduktioner er stort, da du eksempelvis kan vælge at arbejde med spillefilm, dokumentarer, serier, introsekvenser, tv-programmer, reklamer, kampagner samt diverse netbaserede videoer og klip fra platforme såsom Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, osv. I mediefag kan du ligeledes arbejde med fakta, fiktion og/eller hybrider.

Mediefag kan indgå i et fagligt samarbejde med mange fag, da den mediefaglige del vil fokusere på den visuelle fremstilling af det emne/den sag, som du har fokus på.

 

2. Hvordan arbejder man i mediefag i de store skriftlige opgaver?

Næranalysen er central i mediefag, og du skal skrive den som en sammenhængende tekst i din opgave. Det er vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på at analysere effekten af de virkemidler og formater, som du arbejder med. I denne forbindelse kan du stille dig selv følgende spørgsmål undervejs i processen:

  • Hvad er filmet?
  • Hvordan er det filmet – både på billedsiden og lydsiden?
  • Hvorfor er det filmet på denne måde?

Bilag med sekvensoversigt og/eller relevante screenshots fra dit analysemateriale kan med fordel vedlægges som bilag til din opgave.

Din analysestrategi kan have fokus på komparative, kønskritiske, tematiske, dramaturgiske, genremæssige, auteurorienterede aspekter.

Din opgave kan også indeholde en produktion, som du selv har lavet. Denne produktion kan ikke laves i grupper, og du kan heller ikke (gen)bruge produktioner, som du tidligere har lavet i mediefag. Hvis du laver en produktion, rækker den ud over din opgave. Det betyder, at din SRP stadig skal opfylde de samme krav ift. omfang og indhold som i alle andre fag.

Her kan du se eksempler på opgaveformuleringer fra SRPer med mediefag: Mediefag, Opgaveformuleringer Til SRP