Gymnasiets folder om DHO, SRO og SRP

Herunder kan du downloade gymnasiets folder om de større skriftlige opgaver, hvor du blandt andet kan læse om formalia, som skal være overholdt.