Formål

I dit studieretningsprojekt (SRP) får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan lave en akademisk opgave med en flerfaglig problemstilling inden for et selvvalgt område med tilknytning til din studieretning. Når du kommer til SRPen i sidste halvdel af 3.g, har du trænet alle de grundlæggende kompetencer, som du skal bruge, for du har jo skrevet både DHO og SRO! Disse erfaringer skal du trække på ved at overveje den feedback, du fik fra SRO-vejlederne i 2.g, samt dit eget SRO-selvevalueringsskema, inden du går i gang: hvad skal du være særligt opmærksom på undervejs? Hvor er dine styrker og udviklingsområder? Det eneste nye i forhold til SROen er, at du nu selv skal udarbejde en projektbeskrivelse, som dine vejledere kan lave en opgaveformulering ud fra, hvor du under SROen lavede en projektbeskrivelse ud fra vejledernes opgaveformulering. Her er du altså selv med til at udforme opgaven fra starten!

 

Formelle krav og fagvalg

 • Du skal aflevere opgaven for at blive student.
 • Opgaven skal skrives individuelt – og på dansk uanset fagvalg.
 • Du skal følge retningslinjerne for formalia som angivet her på siden.
 • Som hovedregel skrives der i to fag med vægt på fagligt samspil. Mindst et af fagene skal være et studieretningsfag og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis altså et af de to fag er et studieretningsfag, som du har på A-niveau, er der ingen yderligere krav til det andet fag, som således kan være f.eks. et B- eller C-niveau-fag, et ikke-studieretningsfag eller et afsluttet fag. Valget af fagkombination skal dog altid kunne understøtte den faglige problemstilling, og begge fag skal kunne bidrage meningsfuldt til besvarelsen.
 • Du skal i opgaven anvende mindst to forskellige metoder. Hvis fagene deler metode, skal du vælge to forskellige metoder inden for de pågældende fag.
 • Opgaven skal opfylde såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav, samt et krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over den daglige undervisning i mindst et af fagene.  Du må gerne tage udgangspunkt i tidligere forløb i undervisningen og bruge den faglige viden, du allerede har om et område, men dit primærmateriale må ikke være gennemgået i fagtimerne, og du skal anlægge en ny faglig tilgang til emnet. Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, der tidligere er blevet afleveret og rettet.
 • Dine faglærere vil i starten af forløbet fortælle dig om muligheder, metoder og emner i deres fag, både i fagtimerne og i SRP-workshoppen. Hvis du får en god idé, så spørg dine faglærere i god tid, så vi kan hjælpe dig i den rigtige retning. Læs også om fagenes metoder her på siden inden fagvalg, så du vælger fag, hvor du føler dig sikker i din faglighed.
 • Du kommer til at bruge meget tid på projektet, så vælg et emne, du selv synes, er interessant!

 

Opgaveproces og vejledning

 • Studieretningsprojektet udarbejdes i løbet af to uger (10 skoledage) inden for perioden 1. marts til 15. april og har en samlet varighed af 50 timer.
 • I løbet af perioden bliver du sat i gang med opgaven gennem fælles introduktion i Zahlen, oplæg i fagtimerne, en SRP-workshop og VT-timer, hvor du udarbejder projektbeskrivelse. PP til fælles opstart er her: SRP Opstart I Zahlen PP 2023
 • Her kan du se en oversigt over forløbet med datoer og delafleveringer: SRP Forløbet Til Elever 2023 24 DATOER
 • Til SRP-workshoppen skal du medbringe to printede projektforslag, som du skal have begge relevante faglæreres underskrift på, for at sikre at du kun bruger tid på gangbare projekter, og at du vælger de rigtige fag. Brug skabelonen her til dine foreløbige projektbeskrivelser: SRP, Elevens Projektbeskrivelser Til Workshop
 • Efter endeligt fagvalg får du to individuelle vejledninger, hvor begge faglærere er til stede.
 • Til første vejledning skal du medbringe både dit SRO-selvevalueringsskema og det feedbackskema, du fik af vejlederne efter SRO-årsprøven, så I kan få afklaret, hvad du skal være opmærksom på.  Prøv selv at opsummere de punkter, du gerne vil have hjælp til. Derudover skal du medbringe mindst to nedskrevne projektforslag (ideer til emner, fokus, materiale, se skema). Brug denne skabelon til projektbeskrivelserne til de to vejledninger: SRP, Elevens Projektbeskrivelse Og Problemformulering Til Vejledning 1 2
 • Til anden vejledning skal du medbringe en foreløbig projektbeskrivelse, der afgrænser den faglige problemstilling ved at angive: 1) hvad der skal undersøges, 2) hvilke materialer, der tænkes inddraget, 3) hvilke faglige metoder, der forventes benyttet, herunder evt. også basale videnskabsteoretiske begreber?
 • Kort efter anden vejledning skal du sende endelig projektbeskrivelse, samt problemformulering /fokuseret problemfelt til dine vejledere. Denne afgrænsning af opgaven kan tage lang tid og adskillige forsøg at få på plads, men vil hjælpe dig til at holde den røde tråd. Afhængig af hvilke fag, du arbejder med, kan dette formuleres som et tværfagligt hv-spørgsmål (hvorfor, hvordan, hvordan kan det være…), som kan besvares vha. begge fag, eller et fokuseret problemfelt. Problemformuleringen står IKKE i din opgaveformulering, hvorfor du kan justere den lidt sprogligt, når du går i gang med at skrive, men den er vigtig, fordi den er grundlaget for den opgaveformulering, du modtager. Den placeres som regel i slutningen af indledningen i opgaven. Brug denne skabelon til din endelige projektbeskrivelse: SRP, Elevens Endelige Projektbeskrivelse
 • På baggrund af din projektbeskrivelse får du udleveret en opgaveformulering af dine vejledere i starten af skriveperioden. Den står på den officielle forside, som du skal bruge.
 • Der afsættes skrivedage, hvor du får vejledning og arbejder med opgaven hjemme og på skolen, herunder danskfaglig hjælp til skriftlig formidling. Noget af tiden i skriveugerne skal du arbejde på skolen – timerne bliver skemalagt i Lectio.
 • I modsætning til DHOen og SROen skal du ikke aflevere en selvevaluering, men det er en god idé at bruge tjeklisten til skriveprocessen undervejs, både før, under og efter skrivningen, så du minder dig selv om gode arbejdsvaner og får alle elementer med i opgaven. Du kan evt. udfylde den sammen med en god skrivemakker, og du bør vise den til dine vejledere undervejs. SRP, Elevens Tjekliste Før Aflevering
 • Frem til aflevering er dine vejledere netop vejledere – de må ikke vurdere projektet, men vil hjælpe dig videre og pege dig i den rigtige retning, evt. kigge på meget korte uddrag og besvare fokuserede spørgsmål. Projektet skal give dig mulighed for at vise selvstændighed i arbejdet, men man må altid spørge om gode råd. Efter aflevering og frem til eksamen må dine vejledere ikke vejledere yderligere, for nu er de bedømmere, men din VT-lærer vil træne det mundtlige oplæg med dig.
 • Oversigt: Hvad Skal Du Have Med Til Vejledning Og Prøve