Symposion – eksamenstræning

Inden den mundtlige eksamen har du mulighed for at træne dit oplæg i små grupper under et såkaldt symposion med din VT-lærer. Al vejledning stopper, når du afleverer SRPen, så symposiet er en vigtig del af forberedelsen til den mundtlige prøve. Efter du har fået feedforward, skal du finpudse dit oplæg frem mod eksamen.

 

Forberedelse til symposion

 • VT-lærer organiserer tre- eller firemandsgrupperne inden timen.
 • Send resuméet fra din opgave til din gruppe, så de får et kort overblik inden fremlæggelsen.
 • Forbered talepapir og print det til dig selv og gruppen, så de kan følge med. Det er ikke en slavisk gennemgang af hele projektet, som censor og vejleder jo har læst til eksamen (det har symposiongruppen ikke), men en fokuseret gennemgang på 8-10 minutter af de vigtigste overvejelser og resultater ud fra den problemformulering, du selv lavede, herunder metode, videnskabsteori og tværfaglighed. Brug stikord, så du ikke kommer til at læse op fra et manuskript. Se skema her: SRP, Elevens Talepapir Symposion, Eksamen
 • Print evt. et ark med de vigtigste citater, udregninger, figurer, eksempler, e.l., så du kan pege på dem, mens du taler.
 • Hvis du har fundet nyt materiale efter aflevering, kan du printe det, men denne del kan du evt. gemme til selve eksamen, hvis du har for lidt tid.
 • Tag også et print af opgaven med – til eksamen bliver du spurgt ind til, hvad der står i den.
 • VT-læreren printer feedback-skemaer til alle inden symposiet: SRP, Elevens Skema Til Peerfeedback Symposion

Klik her for at læse mere om mundtlig fremstilling generelt, og hvordan man forbereder et mundtligt forsvar.

 

Symposiet

 • I grupperne skiftes I til at holde jeres oplæg (8-10 minutter). Undgå at læse op fra computer!
 • Derefter følger spørgsmål til oplægget fra gruppen (8-10 minutter).
 • Efterfølgende udfylder gruppen feedbackskemaet med konstruktive kommentarer, som uddybes mundtligt. Hvad skal man arbejde med frem til den mundtlige prøve? Hvad fungerer godt; hvad kan forbedres? Se skema.
 • Til sidst er der kort fælles opsamling i klassen med fokus på den mundtlige eksamen.

 

 

Forsvar / mundtlig eksamen

Efter du har afleveret opgaven, skal du til en mundtlig eksamen på ca. 30 minutter (uden forberedelsestid), hvor du skal fremlægge opgaven. Dette er en individuel prøve, hvor du skal holde et oplæg på 8-10 minutter, gerne ud fra skabelonen til talepapir, som du afprøvede under symposiet. Brug den feedforward, du fik til symposiet, til at finpudse oplægget og træne din mundtlige fremstilling.

Med udgangspunkt i problem- og opgaveformuleringen og opgavens konklusion skal du komme ind på centrale problemstillinger og de vigtigste resultater og konklusioner, samt overvejelser om valg af fag, materiale, arbejdsproces, metodiske forskelle og ligheder mellem fagene og videnskabsteoretiske begreber og overvejelser (se f.eks. grundbogen Vidensmønstre og læs om videnskabsteori her på siden). Husk at besvare den problemformulering, du selv lavede – den er central for hele projektet!

Derefter følger en dialog med censor og en af dine vejledere, som til sammen repræsenterer begge fag.  Du bliver spurgt om både opgaven, emneområdet og det mundtlige oplæg, og selvfølgelig det metodiske arbejde, så sæt dig godt ind i stoffet – du skal være hjemme i emnet og begge fag, også aspekter og metoder der ligger lidt uden for dit projekt. Det er ligeledes en god ide at arbejde videre med nye perspektiver, materialer eller tekster mellem aflevering og forsvar, så du kan sige noget nyt til prøven – censor og vejleder kender jo allerede opgaven.

 

Hvad skal du have med til SRP-eksamen?

 • Print tre eksemplarer af dit talepapir, så censor og vejleder kan følge med. Du kan også vælge at printe en disposition med færre detaljer til censor og vejleder, men gør det nemt at følge. Oplægget er ikke en slavisk gennemgang af hele projektet, men en fokuseret gennemgang på 8-10 minutter af de vigtigste overvejelser og resultater ud fra den problemformulering, du selv lavede, herunder metode, videnskabsteori og tværfaglighed. Brug stikord på talepapiret, så du ikke kommer til at læse mekanisk op fra et manuskript. Undgå at læse op fra computer! Se skema her: SRP, Elevens Talepapir Symposion, Eksamen
 • Print evt. et ark med de vigtigste citater, udregninger, figurer, eksempler, e.l. fra projektet, så du kan pege på dem, mens du taler.
 • Hvis du har fundet nyt materiale: print det (eller dele af det afhængig af materialetype), så det er nemmere for censor og vejleder at følge med. Og husk en tydelig pointe: hvordan belyser det dit projekt?
 • Tag også et print af opgaven med – til eksamen bliver du spurgt ind til, hvad der står i den, så læs den flere gange inden prøven og sæt dig godt ind i emnet igen.

 

Bedømmelse og karakter

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede skriftlige og mundtlige præstation ud fra følgende overordnede kriterier:

 • De faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet.
 • Overensstemmelse mellem opgaveformulering og besvarelse.
 • Problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet, samt formidlingen af stoffet (skriftligt og mundtligt).
 • Udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof.
 • Udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de anvendte fag, herunder faglig indsigt og fordybelse i nye områder, samt evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser.
 • Hvis dit projekt omfatter innovative løsningsforslag, indgår også din evne til at udvikle og vurdere løsningsforslag i bedømmelsen, f.eks. begrundelse for forslagets værdi for andre og hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. Du kan læse om innovation her på siden.
 • Hvis du kun skriver i ét fag, skal du kunne argumentere for det.
 • Studieretningsprojektet indgår i din samlede studentereksamen med vægten 2.