SRP: Resumé

Et formelt krav i SRPen er, at der mellem forsiden og indholdsfortegnelsen er placeret et resumé på 10-20 linjer, som kort og præcist sammenfatter projektets centrale problemstillinger, de anvendte metoder, og de væsentligste resultater og konklusioner. Formålet er, at interesserede læsere hurtigt kan danne sig et overblik over din undersøgelse uden at læse hele opgaven. Få derfor begge fag og alle taksonomiske niveauer med (redegørelse, analyse, diskussion/vurdering) – skab et godt førstehåndsindtryk, ligesom du trænede i SROen.

Tag udgangspunkt i din egen projektbeskrivelse: i starten af processen beskrev du jo, hvad du ville undersøge, hvordan og hvorfor! Husk dog, at projektet kan have ændret sig undervejs. Det er derfor en god idé at skrive resuméet, efter opgaven er skrevet eller i den afsluttende fase, så du under arbejdet med resuméet kan identificere uklarheder i opgaven, som skal behandles inden aflevering.

Her i dokumentet kan du læse mere om krav og indhold i resuméet: Resume Skabelon Til Elev

Her kan du se eksempler på resuméer fra SRPer med forskellige fagkombinationer: Resuméer Fra SRP, Eksempler