Forsvar / mundtlig årsprøve

Efter du har afleveret opgaven og uploadet din selvevaluering, skal du til en mundtlig årsprøve, hvor du skal fremlægge opgaven. I skal eksaminere hinanden i små grupper, og I har læst hinandens opgaver inden. Hver elev holder et oplæg på ca. 8 minutter ud fra et talepapir (se skabelon). Med udgangspunkt i opgavekonklusionen skal du komme ind på opgavens vigtigste pointer, samt overvejelser om valg af materiale / tekster, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene, og hvordan du har grebet tekstanalysen og kildekritikken an. Det vil sige, at du dels skal forholde dig til selve opgaven, dels tage et skridt tilbage og overveje nogle mere metodiske og videnskabsteoretiske aspekter ved din undersøgelse. Derefter stiller de andre elever deres spørgsmål til opgaven, som er forberedt hjemme. Vejlederne supplerer med spørgsmål.

Klik her for at læse mere om mundtlig fremstilling.

DHO, Elevens Talepapir Til Forsvar

Feedback og karakter

Efter prøven får du fremadrettet feedback fra vejlederne ud fra skemaet her på siden. Kig gerne på det, så du har en fornemmelse af, hvad der forventes. Din selvevaluering og vejledernes feedback på opgaven danner udgangspunkt for SRO-vejledningen i 2g, hvorfor du skal have begge dele med til første SRO-vejledning og selv overveje, hvad du skal være særligt opmærksom på undervejs. Når alle i klassen har været oppe til DHO-årsprøven, får du en samlet karakter for opgaven og det mundtlige forsvar på Lectio. Efter forløbet har klassen en time med DHO-lærerne med fælles opsamling, spørgsmål og feedforward til SROen.

DHO, Vejledernes Feedback Forward Til SRO