Forsvar / årsprøve

Efter du har afleveret opgaven og uploadet din selvevaluering, skal du til en mundtlig årsprøve, hvor du skal fremlægge opgaven. I skal eksaminere hinanden i små grupper, og I har læst hinandens opgaver inden, ligesom til DHO-årsprøven. Hver elev holder et oplæg på 8-10 minutter ud fra et talepapir (se skabelon). Med udgangspunkt i opgavekonklusionen og centrale problemstillinger skal du komme ind på opgavens vigtigste pointer, samt overvejelser om valg af materialer, arbejdsproces, og metoder, herunder metodiske forskelle og ligheder mellem fagene. Det vil sige, at du dels skal forholde dig til selve opgaven, dels tage et skridt tilbage og overveje nogle mere metodiske og videnskabsteoretiske aspekter ved din undersøgelse. Derefter stiller de andre elever deres spørgsmål til opgaven, som er forberedt hjemme. Vejlederne supplerer med spørgsmål.

Klik her for at læse mere om mundtlig fremstilling.

SRO, Elevens Talepapir Til Forsvar

 

Feedback og karakter

Efter prøven får du fremadrettet feedback fra vejlederne ud fra skemaerne her på siden. Kig gerne på det, så du har en fornemmelse af, hvad der forventes. Din selvevaluering og vejledernes feedback på opgaven danner udgangspunkt for SRP-vejledningen i 3.g, hvorfor du skal have begge dele med til første SRP-vejledning og selv overveje, hvad du skal være særligt opmærksom på undervejs. Når alle i klassen har været oppe til SRO-årsprøven, får du en samlet karakter for opgaven og det mundtlige forsvar på Lectio. Karakteren tæller også med i den følgende standpunktskarakter i de fag, som du skriver i. Efter forløbet har klassen en time med SRO-lærerne med fælles opsamling, spørgsmål og feedforward til SRPen.

SRO, Vejledernes Feedback Forward Til SRP HUM SAM

SRO, Vejledernes Feedback Forward Til SRP SCIENCE