Eksamensbevis GSK

Eksamensbeviset afhentes på kontoret, når vi har modtaget eksamenskaraktererne fra de skriftlige censorer. Det vil sige typisk 3-4 uger efter sidste eksamen. Det vil fremgå af hjemmesiden og Lectio, hvornår eksamensbeviserne er klar til afhentning.

Har du udelukkende haft mundtlige eksaminer, vil du typisk kunne hente beviset 1- 2 uger efter sidste eksamen.

Eksamensbeviser for 1sgs Fysik, 1sgs Kemi, 1sgs Idræt, 1sgs Matematik og 1sgs Dansk ligger klar til afhentning på skolens sekretærkontor, Nr. Voldgade 5 i stuen.

Eksamensbeviserne for sommerholdene fysik B og kemi B ligger klar til afhentning på sekretærkontoret.

I kan uploade jeres eksamensbeviser på ministeriets eksamensdatabase og vedhæfte det til f.eks. en ansøgning på optagelse.dk