Genåbning af gymnasiet

Endelig kan vi åbne igen efter nedlukningen i 3 måneder. Nedenfor kan du læse det brev, som også er sendt til elever og ansatte om skolens genåbning efter påskeferien.

Det vil være en 50 % åbning, hvor 3.g’erne og 1.g’erne er på gymnasiet i lige uger (dvs. lige efter påske), og hvor 2.g’erne og gsk-kursisterne er tilstede fysisk i ulige uger. Der vil være krav om test to gange om ugen, og skolen stiller faciliteter til rådighed fra torsdag efter påskeferien. Der er fortsat krav om mundbind og 2 meters afstand, og elever fra forskellige klasser må ikke blandes.