Idræt på B-niveau

Vælger du Idræt på B-niveau, bliver du både udfordret teoretisk og praktisk. På Zahles lægger vi stor vægt på det faglige niveau. Idræt B er dels et studieretningsfag som indgår i studieretningen Samfund 3 sammen med samfundsfag A og matematik B, dels et valgfag i 3g.

Undervisningen består af 50% teori og 50% praktik. Der gives en samlet karakter for faget, hvor den teoretiske og praktiske del vægtes lige højt.

Teoretisk del:

Forskellige teoretiske temaer kunne være:

 • Almen fysiologi (kredsløbsfysiologi, neurofysiologi og generel muskelfysiologi)
 • Biomekanik og anatomi (led- og muskellære, bevægelsesanalyse af forskellige sportsgrene, skader og genoptræning)
 • Træningsfysiologi (aerob-, anaerob- og styrketræning)
 • Træningsplanlægning og programlægning
 • Sundhed, kost og fysisk aktivitet (behandling af fx livsstilsygdomme, type 2 diabetes, depression med fysisk aktivitet)
 • Idræt i en kulturel og samfundsmæssigkontekst (kropsidealer, identitet, motivation, doping, olympiske lege, VM osv.)
 • Idrættens organisering (DIF,DGI, Team DK, uorganiserede- og kommerciel idræt)
 • Befolkningens idrætsvaner
 • Dansk idrætshistorie

Praktisk del:

I den praktiske del vælger eleverne selv, hvilke discipliner der skal undervises i indenfor tre grene:

 • Boldspil (fx fodbold, basketball, volleyball, beachvolley, floorball, ultimate, flag football)
 • Musik og bevægelse (fx dans, capoeira, rytmisk opvarmning, rytmisk gymnastik)
 • Nye klassiske idrætsgrene (fx atletik, svømning, orienteringsløb, crossfit redskabsgymnastik, akrobatik, kampsport, skiløb, badminton, tennis, squash)I løbet af året vil der være mulighed for at lave et par ture udenfor Zahles, det kunne fx være en skitur til Sverige, mountainbike i Hareskoven eller surftur til Klitmøller.

Eksamen:

Den teoretiske eksamen består af mundlig fremlæggelse af en ukendt case, hvor det teoretiske pensum skal inddrages. Praktiske eksamen afholdes i to selvvalgte discipliner indenfor to af de tre kategorier: boldspil, musik og bevægelse og nye klassiske idrætsgrene. Den totale eksamenstid er på 48 minutter.

Wakeboarding med Idræt B-niveau

Idræt B er meget andet end kedelig fysiologi- og anatomiundervisning. I september var holdet en tur i Copenhagen Cable Park for at prøve kræfter med wakeboard og vandski. Vejret var perfekt, vandet var koldt,··og eleverne var megaseje!

Teknisk:
Alle elever har idræt på C-niveau i alle tre gymnasieår.
Idræt på B-niveau kan i de fleste studieretninger vælges som valgfag i 3.g.