Hvad sker der med min ansøgning efter 1. marts?

Gymnasiet modtager din ansøgning senest 1. marts fra optagelse.dk.

Medio marts vil du modtage en kvitteringsskrivelse (i din e-boks), hvor vi kvitterer for, at vi har modtaget din ansøgning.

Herefter er der møder med alle gymnasierektorerne og koordinationsudvalget i regionen, og den endelige elevfordeling aftales.

Senest 1. maj vil du, i din e-boks, få besked om, hvilket gymnasium der har reserveret en plads til dig.

Den endelig optagelse afhænger af den afsluttende UPV- uddannelsesparathedsvurdering, der foreligger omkring 10. juni, samt dit endelige karaktergennemsnit ved afgangseksamen.

Ansøgere, der ikke bliver erklæret uddannelsesparate, vil blive indkaldt til optagelsesprøve og optagelsessamtale. Det samme gælder ansøgere, der ikke søger optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10.klasse, ansøgere der kommer fra prøvefri skoler, ansøgere der ikke har haft 2.fremmedsprog 5.-9. klasse, ansøgere der har været syge til de allerede afholdte prøver og ansøgere der har overskredet ansøgningsfristen.

Optagelsesprøven finder sted d. 14. juni kl. 10-14. Det er en skriftlig prøve i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Resultaterne fra optagelsesprøven bliver fulgt op med en samtale.

Hvis du er erklæret uddannelsesparat, men ikke består folkeskolens afgangsprøve, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve d. 6. august kl. 10-14.

Du kan læse mere i bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser på undervisningsministeriets hjemmeside

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205906

Endelig optagelsesbrev vil blive sendt i begyndelsen af juli (med mindre du skal til optagelsesprøven i august).

Hvis du er utilfreds med den placering, du bliver tilbudt, kan du klage til fordelingsudvalget inden to uger efter, at du har fået besked om, på hvilket gymnasium du er optaget.