Hvad sker der med min ansøgning efter 1. marts?

Gymnasiet modtager din ansøgning senest 1. marts fra optagelse.dk.

Til dig, der er erklæret uddannelsesparat, afsender skolen efterfølgende en kvitteringsskrivelse, hvor vi kvitterer for, at vi har modtaget din ansøgning.

Hvis du skal til UPV-prøve (prøve i, om du er uddannelsesparat), skriver vi til dig. Her vil du også få nærmere tid og sted beskrevet.

Herefter er der møder med alle gymnasierektorerne og koordinationsudvalget i regionen, og den endelige fordeling godkendes.

Du får altså først noget at vide i slutningen af maj, hvor du modtager et brev fra den skole, som du har søgt optagelse på. Af dette brev fremgår det, hvilket gymnasium, du er blevet optaget på.

Hvis du er utilfreds med den placering, du bliver tilbudt, kan du klage over fordelingen inden to uger efter, at du har fået besked om, på hvilket gymnasium du er optaget.

Klager over optagelse bliver behandlet på møder i koordinationsudvalget.

UPV-prøven
Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt du er uddannelsesparat, når de skriftlige prøver er rettet, indkalder vi dig til en supplerende samtale. Hvis du klart er bestået eller dumpet, hører du altså ikke noget før den 30. marts.