Hvis du søger optagelse i 3.g i skoleåret 2024-2025, bedes du skrive direkte til pædagogiske leder, Christian Falden på cf@zahles.dk