Biologi A, Kemi B

Hvordan virker hjernen? Hvilke modpoler optræder i den aktuelle klimadebat? Hvorfor er Ebolavirus så farligt? Kan vi skaffe mad til alle i fremtiden ved hjælp af GMO? Hvad er phtalater? Og hvordan påvirker de egentlig vores sundhed? Hvordan registrerer vi smerte? Og hvad stiller vi op med plastikøerne i havene?

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i biologi og kemi. Kemi handler blandt andet om stoffernes strukturelle opbygning og deres egenskaber, og dette er grundstenen i forståelsen af de biologiske processer. I biologi lærer vi om det levende og besvarer spørgsmål som: Hvad er liv? Hvordan er det opstået? Og hvordan er samspillet mellem levende organismer og deres omgivelser? Emner, som er oplagte at arbejde med på denne studieretning, er menneskets udvikling, medicins påvirkning af menneskekroppen, menneskets påvirkning af klodens økosystemer samt udvikling af antibiotikaresistens og epidemiers opståen. Du vil erhverve dig viden om og kvalificere dig til at tage stilling til væsentlige problemer i samfundsdebatten som fx sundhed, fremtidens energi- og fødevareforsyning, genteknologi og klimadebatten.

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Biologi A, Kemi B