Rektor ved N. Zahles Gymnasieskole    

Vores rektor går på pension. Vi søger derfor en ny, som har lyst til at indgå i arbejdet med at videreudvikle skolen med respekt for skolens traditioner.

Rektor er øverste leder for N. Zahles Gymnasieskole.

Vi søger en rektor, der

  • har pædagogisk indsigt og kan være inspirator og motivere skolens øvrige ledere og undervisere
  • har overblik over skolens drift og blik for udviklingsmuligheder
  • kan tænke langsigtet og helhedsorienteret og sætte retning for skolens udvikling
  • vil dialogen med mange forskellige grupper, herunder elever, forældre, lærere, service, bestyrelsen og eksterne samarbejdspartnere
  • har flair for personaleledelse og vil arbejde for et godt arbejdsmiljø for alle på skolen
  • er en stærk kommunikator

Zahles Skole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution. Institutionen har organisatorisk og driftsmæssigt to afdelinger: N. Zahles Gymnasieskole og N. Zahles Seminarieskole, og den omfatter uddannelsesmæssigt og pædagogisk to grundskoler og et gymnasium. Lederne i de to afdelinger samarbejder i et Lederråd.

Zahles Gymnasieskole består af et 6 spors gymnasium, N. Zahles Gymnasium, og en grundskole, N. Zahles Grundskole, der også omfatter Læseskolen ved Det Kongelige Teaters Balletskole. Vi er en stor arbejdsplads med ca. 130 medarbejdere og ca. 1250 elever.

Vi har en lang historie, der begyndte i 1851, og mange traditioner. Vi er kendt for at være en skole med et højt fagligt niveau og et godt studiemiljø, hvor vores elever trives og udfordres. N. Zahles Skole bygger på et kristent værdigrundlag, som vi forstår sådan, at vi har et ansvar for hinanden, og at vi skal møde hinanden med tillid og respekt. Vi er samtidig en rummelig skole, hvor vi har blik for den enkelte elev og forsøger at stimulere den enkelte elevs personlige udvikling. Vi lægger vægt på dannelse og studiekompetence, hvem man er, og hvad man kan, og vi lægger vægt på en ordentlig omgangstone.

Vi har i gymnasiet særligt fokus på undervisning af høj kvalitet og sociale fællesskaber. Vi har samarbejde med forskellige videregående uddannelser i Danmark, og vi har et mangeårigt samarbejde med forskellige skoler i Europa. Vi har et rigt socialt liv med udvalg under elevrådet, klubber, skoleband, musical, studiecafé mm. Læs mere om os og lær vores elever at kende på vores hjemmeside (gymnasiet.zahlesgym.dk) og på vores instagram (zahlesgym).

Rektor har i samarbejde med vicerektor og de pædagogiske ledere i gymnasiet ansvar for den daglige drift og udvikling af gymnasiet. Rektor har delegeret ansvaret for grundskolen til en selvstændig ledelsesgruppe, og de to ledelsesgrupper samarbejder om Gymnasieskolens overordnede udvikling.

Vi forventer, at vores nye rektor har ledelseserfaring og gerne en relevant lederuddannelse. Det er vigtigt, at du kan indgå konstruktivt i mange skiftende relationer og fastholde fokus i en hverdag med mange komplekse problemstillinger.

Vi ønsker stillingen besat den 1. september 2023 eller snarest derefter.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Henrik Nedergaard Thomsen 20 45 10 65 eller rektor Anne Birgitte Klange 33 69 79 10.

Din ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis skal sendes til gymnasiet@zahles.dk senest mandag den 22. maj 2023 kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 22 og 23, og ansøgere, der går videre til anden runde, vil blive indkaldt til en test.

 

I videoen nedenfor kan du se en rundvisning på gymnasiet: