Hvordan man søger gymnasium

N. Zahles Gymnasium er et privat gymnasium, og optagelse på gymnasiet er derfor ikke afhængig af ansøgernes bopæl. Hvis man vil være sikker på at komme i betragtning, skal man søge os som 1. prioritet. I tilfælde af, at der er for mange 1. prioritetsansøgere, optager vi eleverne ud fra en individuel vurdering, hvor vi blandt andet tager hensyn til karaktergennemsnittet.

Ansøgning til gymnasiet i 1.g sker via. optagelse.dk.

Hvis man skal et år til udlandet inden gymnasiet, skal man alligevel søge om optagelse i 2018. Det skal fremgå klart af ansøgningen, at man skal et år til udlandet og først starter skoleforløbet i 2019. Man vil så blive gjort til “overligger”, og ens ansøgning vil blive aktiveret året efter.

Ønsker man af en eller anden grund at blive optaget senere i skoleforløbet, skal man benytte skolens ansøgningsblanket:  Ansøgning Om Optagelse

Elever, der går på vores grundskole, har fortrinsret til at blive optaget i 1. g i gymnasiet. Det samme gælder elever, der har søskende på skolen.