Samfundsfaglige studieretninger

Hos os kan du vælge imellem to samfundsfaglige studieretninger, en med samfundsfag A og matematik A og en med samfundsfag A og engelsk A. Du kan læse mere om dem nedenfor.

Samfundsfag A, Matematik A

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i samfundsforhold både regionalt, nationalt og internationalt, og som har lyst til at arbejde med aktuelle problemstillinger, der påvirker samfundsudviklingen. Du er glad for matematik og har lyst til at beskæftige dig med matematiske problemstillinger på et højt niveau, så du ender med at blive knaldgod til det. Du vil på denne studieretning erhverve dig en bred viden om samfundsforhold inden for sociologi, økonomi, erhvervsliv og dansk og international politik. Samtidig vil du blive godt rustet til at diskutere på et højt fagligt niveau, så du kan deltage meningsfuldt i den offentlige debat. Med matematikken vil du blive i stand til kvalificeret at analysere og vurdere forskelligt datamateriale og forstå, hvordan tal for eksempel kan bruges (eller misbruges) i politiske debatter. Mere specifikt vil du i matematik komme til at arbejde med emner som teoretisk statistik og infinitesimalregning samt modellering og avancerede IT-hjælpemidler. De to fag vil komme i spil, så de understøtter hinanden, og emner, der er oplagte at arbejde med, er vælgeradfærd i det senmoderne samfund, det danske skattesystem, ulighed i Danmark og andre lande, økonomiske modeller, opinionsundersøgelser samt meget mere.

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Samfundsfag A, Matematik A

 

Samfundsfag A, Engelsk A

Denne studieretning er for dig, der er vild med engelsk og interesseret i samfundsforhold. Du vil i samfundsfag komme til at arbejde med aktuelle problemstillinger, som præger samfundsdebatten, og fokus vil være både regionalt, nationalt og internationalt. Ud over at erhverve dig viden inden for sociologi, økonomi og dansk og international politik får du forhåbentlig også opdyrket din lyst og din evne til at forholde dig til – og deltage i – den demokratiske debat. Du har engelsk på højeste niveau, og du får både skriftlige og mundtlige kompetencer samt et nuanceret indblik i engelsksprogede landes litteratur, kultur og særlige samfundsmæssige udviklingstræk. Vi ser dog også på tværs af lande og regioner og arbejder med for eksempel multikulturelle samfund og det lokale versus det globale. Andre emner kan være kulturmøder, politisk kommunikation, social arv, rejsen som litterært tema, arbejds- og livsformer i det senmoderne samfund, postkolonial litteratur, det amerikanske valg, Brexit og meget mere. Vælg en af disse studieretninger, hvis du vil ud i verden og tror på, at sprog er et vigtigt redskab, hvis vi skal udnytte vores muligheder i et globaliseret samfund.

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Samfundsfag A, Engelsk A