Overordnet målsætning for alle afdelinger

Den overordnede målsætning for både gymnasiet, grundskolen og Læseskolen er at udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Samarbejde blandt lærerne styrker elevernes læring og kvalificerer lærernes arbejde.

Af konkrete indsatsområder har vi i gymnasiet opstillet følgende for skoleåret 2020-20201: 

  • Arbejdet med relationen mellem lærere og elever
  • Arbejdet med lærere og elevers digitale kompetencer
  • Styrkelse af skolens profil og fokus på trivsel, fastholdelse og rekruttering.
  • Sammenhængskraften mellem gymnasiet og grundskolen
  • Udarbejdelse af en overordnet fælles strategiplan for den samlede institution for 2021-2024