Overordnet målsætning for alle afdelinger

Den helt overordnede målsætning for både gymnasiet og grundskolen/læseskolen er at udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Samarbejde blandt lærerne styrker elevernes læring og kvalificerer lærernes arbejde.

Af konkrete indsatsområder har vi i gymnasiet opstillet følgende for skoleåret 2019-2020: 

 • Løbende elev-evaluering
 • Elevtrivsel, fastholdelse og rekruttering af elever
 • Nyt introforløb
 • Ny intro-tur
 • Styrkelse af lektiecafeen
 • Nyt forløb for 8. klassesbesøg
 • Etablering af en forening for gamle elever for at styrke Zahleånden
 • Kursus i klasseledelse for lærere
 • Digital dannelse
 • Karrierelæring og innovation
 • Innovative kompetencer – Logo Mindstorm projekt
 • Implementering af gymnasiereformen år 3
 • Styrke sammenhængskraften mellem grundskolen og gymnasiet

Alle indsatsområder er uddybet nedenfor i pdf-form.