Overordnet målsætning for N. Zahles Gymnasieskole

Den overordnede målsætning for både gymnasiet, grundskolen og Læseskolen er at udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Samarbejde blandt lærerne styrker elevernes læring og kvalificerer lærernes arbejde.

 

 Af konkrete indsatsområder har vi i gymnasiet opstillet følgende for skoleåret 2021-2022

  • Zahles Skoles værdigrundlag skal være tydeligere i hverdagen – herunder elevtrivsel, fastholdelse, klasseledelse og bæredygtighed.
  • Fokus på faglighed og læring – herunder innovation, globale kompetencer, elevfeed-back, videnskabsteori og gode erfaringer fra virtuel undervisning
  • Fokus på digital dannelse, teknologiforståelse og datasikkerhed
  • Genetablering af aktiviteter, der har været sat i bero som følge af corona – samarbejder på tværs og det sociale liv
  • Fokus på rekruttering – herunder samarbejde med grundskolen.