Overordnet målsætning for alle afdelinger

Den helt overordnede målsætning for både gymnasiet og grundskolen/læseskolen er at udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Samarbejde blandt lærerne styrker elevernes læring og kvalificerer lærernes arbejde. Vi vil derfor fortsætte vores fokus på at:

  • udvikle samarbejdsstrukturerne mhp. at skabe professionelle læringsfællesskaber

I år har vi desuden i alle afdelinger fokus på:

  • digital dannelse
  • udvikling af en it-strategi og
  • løbende evaluering

I gymnasiet ønsker vi fortsat at tiltrække flere dygtige elever. Vi fortsætter derfor arbejdet med at styrke gymnasiets profil som en faglig skole med et godt studiemiljø.

For at indfri målene har vi opstillet følgende konkrete indsatsområder for gymnasiet 2018-2019

  • Kvalitetssystemet i gymnasiet ændres, så det opfylder kravene om løbende evaluering
  • Implementering af dokumenthåndteringssystemet DocuNote i gymnasiet som flg. af persondataforordningen
  • Tiltag for at sikre et godt studie- og arbejdsmiljø for lærere og elever. Udarbejdelse af personale- og elevhåndbog med information om div. retningslinjer i gymnasiet
  • Elevernes studieparathed (karakterer)
  • Samarbejde i faggrupperne ifm. implementering af gymnasiereformen
  • Studiemiljøet styrkes som følge af teamenes arbejde ifm. elevernes trivsel og udvikling.