Nøgletal for N. Zahles Gymnasium

Herunder kan du finde links til de centrale nøgletal for N. Zahles Gymnasium, som loven om gennemsigtighed og åbenhed kræver:

Karaktergennemsnit:

Ved studentereksamen maj-juni 2019, som er det seneste opgjorte, opnåede Zahles elever i gennemsnit eksamensresultatet 7,8 mod et landsgennemsnit på 7,0, og ved de mundtlige prøver var gennemsnittet på 8,4 mod et landsgennemsnit på 7,5.

Vil du læse mere detaljeret om karakterfordelingen, kan du gå ind på uddannelsesstatistik.dk her og udfylde felterne i højre side for at finde frem til tal for N. Zahles Gymnasieskole.

Fravær:

Det samlede skriftlige fravær var i skoleåret 2017/18 på 2,7%. Det fysiske fravær fra undervisningen var i skoleåret 2017-18 7,35 %. Dette tal er fx inklusiv fravær for langtidssygemeldte elever og fravær for Team Danmark elever. Vi arbejder til stadighed på at nedbringe fraværsprocenten.

Socioøkonomiske referencer:

For at læse om socioøkonomiske referencer, følg dette link til uvm og søg på N. Zahles Gymnasieskole eller hent pdf’en nedenfor: