Nøgletal for N. Zahles Gymnasium

Herunder kan du finde links til de centrale nøgletal for N. Zahles Gymnasium, som loven om gennemsigtighed og åbenhed kræver:

Karaktergennemsnit:

Ved studentereksamen maj-juni 2018, som er det seneste opgjorte, opnåede Zahles elever i gennemsnit eksamensresultatet 7,9 mod et regionsgennemsnit på 7,4. Vil du læse mere detaljeret om karakterfordelingen, kan du gå ind på uddannelsesstatistik.dk her og udfylde felterne i højre side for at finde frem til tal for N. Zahles Gymnasium.

Fravær:

Det samlede skriftlige fravær var i skoleåret 2017/18 på 2,7%. Det fysiske fravær fra undervisningen var i skoleåret 2017-18 7,35 %. Dette tal er fx inklusiv fravær for langtidssygemeldte elever og fravær for Team Danmark elever. Vi arbejder til stadighed på at nedbringe fraværsprocenten.

Socioøkonomiske referencer:

Se denne pdf for oplysninger om socioøkonomiske referencer: