Nøgletal for N. Zahles Gymnasium

Herunder kan du finde links til de centrale nøgletal for N. Zahles Gymnasium, som loven om gennemsigtighed og åbenhed kræver:

Karaktergennemsnit: Ved studentereksamen maj-juni 2022 opnåede Zahles elever i gennemsnit eksamensresultatet 8,5.

Fravær: Det fysiske fravær fra undervisningen var i skoleåret 2021-22 8,3 %. Dette tal er inklusiv Teamdanmark elever og langtidssygemeldte elever. Det skriftlige fravær i samme periode var på 4,6% for skoleåret. Dette tal er også inklusiv Teamdanmark elever og langtidssygemeldte elever.

Socioøkonomiske referencer:

Se oversigten over de socioøkonomiske referencer nedenfor samlet i pdf. Herunder er et overblik over skolens tal:

Årsrapporter:

Skolens årsrapporter for 2019, 2020 og 2021 er vedhæftet nedenfor.