Fastholdelsesstrategi

En del af N. Zahles Gymnasiums værdigrundlag er at sikre et sundt læringsmiljø, hvor elever trives.

Hvert år evaluerer vi elevernes trivsel som en del af vores kvalitetssikring. Derudover samarbejder vi med Københavns Kommune om Ungeprofil-undersøgelsen og laver ministeriets årlige elevtrivselsundersøgelse i december. Resultaterne tages op med klasseteams og gymnasievejledningen. Hvor der er behov, lægges der handleplaner for de enkelte klasser, årgange eller enkelte elever.

Vi har i en årrække haft disse fastholdelsestiltag, som faste elementer:

  • To ugentlige studiecaféer og tvungent lektieværksted til de elever, der ikke har afleveret deres opgaver
  • To tilknyttede gymnasievejledere med fokus på eleverne og klassernes trivsel og fastholdelse
  • Introforløb og særlige studietimer til alle klasser
  • Samarbejde og støtte til elevernes udvalg, klubber, arrangementer og andre sociale tiltag, der skaber sammenhold og tilknytning til skolen
  • Støttelærer til elever med særligt behov

Tallene for N. Zahles Gymnasieskole fra Undervisningsministeriets elevtrivselsundersøgelse kan ses ved at følge dette link.

De seneste tal, der er officielt tilgængelige, er fra 2021.