Digital dannelse på Zahle

Målet med digital dannelse på Zahle er, at eleverne forstår, hvad det vil sige at leve som menneske i den digitale tidsalder. Myndighedsdannelsen i den digitale virkelighed er, at man forstår betingelserne hvorunder individ, gruppe og informationssamfund udfolder sig digitalt, og at eleverne i denne virkelighed bevarer evnen til at møde mennesker ansigt til ansigt, og at de bevarer evnen til at tale sammen.

Dette mål kan opfyldes ved at arbejde med følgende delmål:

  • Digital adfærd & etik: At eleverne lærer at forstå egen adfærd i et digitaliseret samfund og at kunne begå sig i digitale fællesskaber.
  • Empati: At sikre at den ansigtsløse kommunikation kan ske tillidsfuldt og empatisk med dannelsesdyderne i behold og med værn om privatlivets fred i det offentlige digitale rum.
  • Kritisk: At kunne skelne kritisk mellem informationer.
  • Erfaringer & adfærd: At involvere elevernes egne erfaringer og undersøgelser af den digitale virkelighed, at inddrage elevernes perspektiv i de ønskede refleksioner og dermed ændring af adfærd.
  • Hensigtsmæssig skærmbrug: At eleverne lærer at træne sig i, hvornår brug af skærm er nødvendigt, og hvornår det ikke er nødvendigt.
  • Data: At forstå hvordan de dataspor, man efterlader sig digitalt, opsamles og kan bruges og misbruges.
  • Teknologiens påvirkning: At eleverne lærer at forstå teknologiens påvirkning af viden, venskaber og hverdag.
  • Teknologiforståelse: At have indsigt i, hvordan programmer og algoritmer fungerer og selv være i stand til at fremstille digitale produkter.
  • Tryghed & respekt:At sikre at skolens nøgleord: tryghed og respekt står lige så stærke i den digitale kommunikation som i de daglige menneskelige relationer.