Skolepengetilskud

Statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetaling:

Elever under 18 år:

Elever, der ikke er fyldt 18 år inden den 1. januar, har mulighed for at søge statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetalingen. Tildeling af tilskud gælder for 1 skoleår.

Ansøgningsskema og en vejledning til brug ved ansøgning kan fås ved henvendelse på gymnasiets kontor. Inden 1. september returneres ansøgningsskemaet til skolen, der behandler det efter gældende regler.

Da der kun er begrænsede midler, kan man ikke som udgangspunkt forvente at få nedsat skolepengebetalingen ved skolestart i 1. g.

Elever over 18 år:

Elever, der er fyldt 18 år den 1. januar, og som har søgt om SU-tilskud, kan desuden komme i betragtning ved fordelingen af de midler, der er afsat af staten til skolepengenedsættelse.

Skolen træffer beslutning om tildeling af engangstilskud til skolepengebetalingen i juni måned.

Også her gælder det, at der er tale om begrænsede midler, hvorfor kun de elever, der har særligt behov, kan forvente at få tilskud til skolepengebetalingen.

N. Zahles Skoles Venners Fond: 

Hvis der opstår markante ændringer i ens økonomiske situation, har man desuden mulighed for at søge N. Zahles Skoles Venner. Ansøgningsskema til vennefonden kan fås på gymnasiets kontor. Ansøgning kan ske hele året.