Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt, og der betales skolepenge for den måned, hvori skolegangen ophører, samt for de to efterfølgende måneder.

Da skolepengene fordeles over alle årets måneder, skal elever der forlader skolen ved skoleårets ophør, betale skolepenge til og med juli måned.

Dette gælder også for eleverne i afgangsklasserne (3.g).