Gymnasiets lektieværksted

I 1. og 2. g er der indlagt skrivetimer i alle fag med skriftlige afleveringer, og det betyder, at du får minimeret dit hjemmearbejde med opgaverne og i stedet får hjælp og vejledning af dine lærere i skoletiden.

Skolen afholder lektieværksted mandag og onsdag eftermiddag som et tilbud til de elever, der har brug for hjælp til afleveringerne. Der vil være en lærer med enten en sproglig, samfundsfaglig eller naturvidenskabelig baggrund tilstede.