Om elevrådet

Elevrådet er rigtig vigtigt på Zahles. Det er her igennem, at vi sammen skaber en dejlig skole og en god hverdag for os alle sammen.

Zahles elevråd består af 14 elevrådsrepræsentanter og 14 elevrådssuppleanter. Elevrådets repræsentanter vælges ved skoleårets start.

Zahles elevråd er elevernes mulighed for at få indflydelse i skolens demokratiske liv. Elevrådet er også samlingspunkt for alle skolens andre elevudvalg. Repræsentanter fra elevrådet deltager også i Pædagogisk råd, Fælles udvalget og Pædagogisk udvalg. Elevrådet har også et medlem i bestyrelsen.

Her ses elevrådsformandskabet, Lukas og Katrine og hele elevrådet foran gymnasiet.

På kampagnevideoen kan du se dette års elevrådsformænd, Lukas og Katrine fra 2.g. De fortæller om de sager, de vil arbejde for i elevrådet.