Om fællesudvalget

Fællesudvalget er et udvalg, som består af to repræsentanter fra ledelsen (Anne-Birgitte og Camilla) og to repræsentanter fra elevrådet. Det er det udvalg, som beslutter, hvilke fællesarrangementer der skal være i løbet af skoleåret i samråd med elevrådet.

Fællesarrangementerne for efteråret 2018:

Uge 38-39: Center for dialog kommer på besøg i alle 2.g-klasserne

Uge 39: Menneskebibliotek for alle 1.g’erne den 25.9. kl. 16-17.30

Uge 46: Forfatteren Caroline Albertine Minor kommer på besøg og holder oplæg/dialog for alle 3.g’erne den 15.11.

Der kommer elevambassadører fra Grænseforeningen på besøg den 15.11. og taler med 1.g’erne som optakt til deres introtur.

Uge 49: Alle 1. og 3.g’ere skal høre et oplæg af Clement Kjersgaard den 3.12. kl. 12.15-14.15