Om MayDay

MayDay er et udvalg på Zahles, som arbejder på at støtte en god sag. Hver år vælger udvalget tre sager, som de mener har brug for støtte, og herefter stemmer alle elever om, hvilken sag, man vil arbejde videre med i det pågældende skoleår. I efteråret 2019 har mærkesagen været ‘Amnesty International’, og i foråret 2020 er det de truede orangutanger, der arbejdes for. I november deltog gymnasiets i Amnestys globale kampagne, “Skriv for liv” for at gøre opmærksom på mennesker verden over, som dagligt udsættes for tortur, diskrimination og frihedsberøvelse. I forbindelse med arbejdet for de truede orangutanger, arrangerer udvalget en cafe på gymnasiet, hvor overskuddet går til formålet.

Udvalget har fået rigtig mange nye medlemmer i dette skoleår og er oppe på  30 elever. Af tidligere projekter har udvalget hjulpet med at sætte et asylcenter i stand og samlet tøj og penge ind til hjemløse.

Billederne er fra Amnesty Youth-Day I oktober 2019.