Om MayDay

MayDay er et nyt udvalg på Zahles, som arbejder på at støtte en god sag. Hver år vælger udvalget tre sager, som de mener har brug for støtte, og herefter stemmer alle elever om, hvilken sag, man vil arbejde videre med i det pågældende skoleår. I skoleåret 2018/2019 er mærkesagen, ‘BEVAR BIERNE’. Det er en rigtig god sag, da en verden uden bier ville betyde et stort bestøvningsproblem. Vores frugttræer ville ikke kunne producere frugt i de mængder, vi har behov for, og på globalt plan ville det betyde, at der er rigtig mange af de fødevarer, vi har i dag, som ville forsvinde.

Udvalget, som lige nu tæller omkring 30 medlemmer, kan altid bruge flere medlemmer. Af tidligere projekter har udvalget hjulpet med at sætte et asylcenter i stand og samlet tøj og penge ind til hjemløse. Der bliver også hvert år i november holdt en gymnasiecafe, hvor overskuddet går til den sag, der arbejdes med.

 

Mathilde og Madeline fra 3.a (øverst) er initiativtagere bag udvalget.