Introturen går til Slesvig-Holsten

I skoleåret 2023-2024 går introturen for de seks 1.g-klasser til Sønderjylland og Flensburg i uge 46. Tre klasser er afsted fra mandag til onsdag, og de øvrige tre klasser er afsted fra onsdag til fredag. Alle klasser har to lærere med. Indkvarteringen vil enten være på en højskole i området eller på et jugend herberg, og klasserne får besked herom, når tiden nærmer sig.

Introturen indgår som en del af et fagligt samarbejde mellem samfundsfag og historie samt den dansk-tyske grænseforening og den danske Duborgskole i Flensburg, og det overordnede emne er ”Hvad vil det sige at leve i grænselandet?”.

Der er et fagligt program for turen, som klassernes historie- og samfundsfagslærere står for, og det bliver koblet med sociale aktiviteter, for introturens formål er naturligvis også at ryste de nye studieretningsklasser godt sammen. Som en del af det faglige program indgår et besøg på Dybøl Mølle Museum, foredrag om grænselandets historie, møde med elevambassadører fra Duborgskolen og byvandring med interviews af lokale. Eleverne får et brev med informationer om turen og et program.

Introturen er alkoholfri.