Latin A, Græsk A

Vidste du, at Romerriget i flere hundrede år strakte sig fra det nuværende England til det nuværende Syrien? Og at du hver dag siger mange latinske og græske ord uden at tænke over det? Hvordan kan det være, at mange moderne statsforfatninger er efterligninger af den romerske republik? Og kan det passe, at engelske byer, der ender på –chester, oprindeligt var romerske militærlejre?

Den klassisk sproglige studieretning er for dig, der vil have en god sproglig indsigt, og som er interesseret i den græsk-romerske verden og dens betydning for nutiden. Du lærer at læse latin og (klassisk) græsk på originalsprogene. Latin indeholder alle de elementer, et europæisk sprog kan have, og giver dig en sikker sprogforståelse, som du kan drage nytte af i alle andre sprogfag og i dansk. Du lærer om alle de fag og emner, som grækerne og romerne grundlagde, og som udgør fundamentet for den vestlige verden, f.eks. være historie, mytologi, litteratur, filosofi, retorik (talekunst), demokrati og drama (tragedie og komedie). Du vil efter gymnasiet have gavn af at have haft latin og græsk, da næsten alle fag kan føres tilbage til det antikke Grækenland og Rom. Du bliver i stand til at kommunikere med mennesker, der levede for over 2000 år siden, og som har grundlagt den europæiske civilisation. Det var mennesker, der diskuterede de samme ting, som vi diskuterer i dag: Hvad er et godt liv? Hvad er en god stat? Hvad består verden egentlig af? Osv. Og så lige en sidste ting: Undervisningen foregår på små hyggelige hold, hvor der er god tid til hver enkelt elev.

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Latin A, Græsk A