Naturvidenskabelige studieretninger

Hos os kan du vælge imellem fire naturvidenskabelige studieretninger, science 1 med matematik A, fysik B og kemi B, science 2 med matematik A, fysik B og kemi A og science 3 med matematik A, fysik A og kemi B og science 4 med biologi A og kemi A. Her kan du læse mere om dem.

Science 1:  Matematik A, Fysik B, Kemi B

Science 2: Matematik A, Fysik B, Kemi A

Science 3: Matematik A, Fysik A, Kemi B

Science 1, 2 og 3 er for dig, som godt kan lide matematik og har særlig interesse for kemi og fysik. Du lærer at opstille modeller og udføre eksperimenter. Googles søgealgoritme, overvågning af asteroider på kollisionskurs med Jorden og udvikling af metoder til bekæmpelse af alvorlige sygdomme er utænkelige uden avancerede beregningsmetoder. Matematik er et nødvendigt redskab i al naturvidenskab, men samtidig en sjov og udfordrende tankesport i sig selv.

Millioner af mennesker fik genvakt deres interesse for atomer og molekyler, da de fulgte med i tv-serien “Breaking Bad”. I kemi lærer man ikke at fremstille metamfetamin eller andre stimulanser, men man får et praktisk og teoretisk kendskab til syntese og analyse af mange komplicerede organiske forbindelser med fascinerende egenskaber.

Den 11 maj 2016 vedtog Folketinget “Lov om aktivisme i det ydre rum”. Året forinden besøgte Andreas Mogensen ISS og blev den første dansker i rummet. Exoplaneter, kolonisering af Mars og meget mere står på programmet i fysik, hvor du i bogstaveligste forstand kan beskæftige dig med alt mellem himmel og jord.

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Science 1

Ved at følge linket på lectio, kan du se en oversigt over fag på Science 2

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Science 3

Science 4: Biologi A, Kemi B

Science 4 er for dig, der er interesseret i biologi og kemi. Kemi handler om blandt andet om stoffernes strukturelle opbygning og deres egenskaber, og dette er grundstenen i forståelsen af de biologiske processer. I biologi lærer vi om det levende og besvarer spørgsmål som: Hvad er liv? Hvordan er det opstået? Og hvordan er samspillet mellem levende organismer og deres omgivelser? Emner, som er oplagte at arbejde med på denne studieretning, er menneskets udvikling, medicins påvirkning af menneskekroppen, menneskets påvirkning af klodens økosystemer samt udvikling af antibiotikaresistens og epidemiers opståen. Du vil erhverve dig viden om og kvalificere dig til at tage stilling til væsentlige problemer i samfundsdebatten som fx sundhed, fremtidens energi- og fødevareforsyning, genteknologi og klimadebatten. Du vil komme til at arbejde med matematiske problemer og modeller, og fordi matematikken kombineres med biologi og kemi, vil den blive nærværende og konkret i forhold til fx menneskekroppens fysiologiske og biokemiske processer og naturens økosystemer.

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Science 4