Dansk på Zahles

Dansk er et obligatorisk fag på A-niveau, som du har i alle tre år i gennemsnit 3 timer om ugen. Faget dækker dansk sprog og litteratur inden for følgende tre stofområde: det litterære, det sproglige og det mediemæssige.

Inden for det litterære stofområde læser vi tekster fra middelalderen og frem til i dag og ser på, hvordan de indgår i samspil med tidens kultur og samfund, og vi anvender faglige begreber og metoder til at komme i dybden med dem.

Det sproglige stofområder dækker over arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tekster/medier med fokus på, hvordan sproget virker og kan bruges i et forsøg på at overbevise os. Her arbejder vi med teorier og begreber inden for blandt andet argumentation, retorik, diskurs, sproghandlinger og face-teori. Ikke-fiktivt materiale kan være politiske taler, kronikker, kampagner og tv-debatter, hvor der indgår argumentation og en bevidst overbevisende sprogbrug.

Det mediemæssige stofområde dækker arbejdet med trykte og elektroniske medier, f.eks. nyhedsjournalistik i forskellige former, dokumentarer, sociale medier og Internettet mere bredt. Ud over at bruge metoder og begreber fra den sproglige analyse, vil vi arbejde med filmanalyse og brugen af fakta- og fiktionskoder samt billedanalyse.

Vi arbejder i dansk løbende med både mundtlig og skriftlig formidling, hvor vi træner den mundtlige formidling i mindre og større oplæg samt i klassediskussioner og diskussioner/oplæg i mindre fora. Den skriftlige formidling træner vi i forbindelse med de tre opgavegenrer og løbende i form af kreative skriveopgave, som støtter op om det faglige indhold i timerne. Vi har meget glæde af skrivetimer i faget, som er dansktimer beregnet til skrivning, hvor eleverne arbejder med deres skriftlige opgaver og kan få hjælp og vejledning i processen. Af større skriftlige opgaver er der en dansk-historie opgave (DHO) i 1.g, hvor dansk og historie kombineres, og i 3.g kan dansk indgå i studieretningsprojektet (SRP’en).