Engelsk

Alle studieretninger har engelsk på mindst B-niveau. Du har mulighed for at hæve faget til A-niveau i 3.g.

I vores globaliserede og digitaliserede verden er engelsk et verdenssprog, som forbinder folk på tværs af landegrænser og kulturer. I gymnasiet bygger vi oven på de sproglige kompetencer, du har med fra grundskolen, således at du trænes i at forstå og anvende det engelske sprog og sprogets variationer. Vi arbejder målrettet med både mundtlige og skriftlige kompetencer, samt ordforråd, grammatik, stilistik, argumentation og retorik. Da engelsk også er et kulturfag, analyserer vi engelsksprogede tekster, litteratur og film ud fra deres kulturelle, historiske og samfundsmæssige kontekst. Du opnår således en nuanceret forståelse af britiske, amerikanske og andre engelsksprogede regioners samfundsforhold og kulturmæssige problemstillinger:

Hvorfor opfatter USA sig selv som et exceptionelt land? Hvorfor giver indvandring så meget splittelse i et land, der er skabt af indvandrere? Hvilke konsekvenser har populisme og polarisering for befolkningens tillid til det amerikanske demokrati? Hvilken rolle spiller identitetspolitikken i den offentlige samtale om køn, seksualitet, klasse og magtforhold? Hvilke udfordringer giver Brexit for det britiske samfund? Hvordan kan man skabe social mobilitet i et klassepræget samfund som det britiske? Hvilken rolle spiller Storbritannien som tidligere imperium i en post-kolonial verden? Hvilke konsekvenser havde ideologien om den hvide mands byrde i de britiske kolonier, og hvordan bearbejder man fortidens kollektive traumer i lande som Indien, Sydafrika og Australien? Hvilke problematikker er der omkring sprog, magt, identitet, eksklusion og inklusion, når vi anvender engelsk som verdenssprog? Hvordan behandler Shakespeare, Hemingway, Poe, Fitzgerald, Austen og andre litterære giganter temaer som ondskab, hævn, kærlighed, kønsroller, klasse, krig, etc.? Disse spørgsmål – og mange flere – kan du få svar på i engelskundervisningen!