Virksomheder i en lokal, national og global verden

Erhvervsøkonomi er et etårigt valgfag på C-niveau.

I faget behandles en bred vifte af discipliner inden for erhvervsøkonomi, hvor der metodisk veksles mellem teori og empiri. På baggrund heraf søges der med udgangspunkt i forskellige typer virksomheder at give elever og kursister et helhedsorienteret billede af den enkelte virksomhed, som del af en lokal, national og global omverden.

Faget tilstræber således at give indsigt og kritisk forståelse af erhvervsøkonomiske emner og problemstillinger inden for følgende hovedområder:

Økonomi: Regnskab, Investering og finansiering, Afsætning og strategi, Markedsføring og Iværksættelse

Struktur: Idé og målsætning, Organisationstyper, Beslutningsprocesser, Motivationsteorier, Virksomhedskultur, Ledelsesformer og Personaleadministration

Omgivelser: Erhvervsstruktur, Brancheanalyse, Det offentlige og politiske system, Organisationerne (LO & DA) og Internationale institutioner og relationer

Faget giver endvidere rig mulighed for udadvendte aktiviteter, lige fra virksomheds- og gæstelærerbesøg til deltagelse i forskellige virksomhedsrelaterede simulationsspil.

Zahles har et samarbejde med CBS om iværksætteri, hvor elever præsenterer virksomhedsidéer og forretningsplaner på CBS og får feed back fra undervisere og studerende der.

Her er erhvervsøkonomi-holdet i marts 2018 på besøg på CBS.