Grundlaget for den vestlige civilisation

Græsk er for dig, der interesseret i sprog, litteratur og kultur. Hvis du vælger græsk, lærer du at læse klassisk græsk og dermed at kommunikere med de mennesker, der grundlagde den vestlige civilisation for 2500 år siden i det antikke Grækenland. Du får en introduktion til en lang række af de fag og emner, som grækerne grundlagde, og dermed en god forudsætning for at vurdere, hvad du har lyst til at fortsætte med efter gymnasiet. Nogle af de fag, du stifter bekendtskab med, er: demokrati, filosofi, retorik, teater, historie, arkitektur, og man kan let inddrage matematik og de naturvidenskabelige fag. Hvis du vælger græsk, bliver du rigtig god til grammatik og får let ved at lære andre sprog. Du lærer også en masse om ord, fordi næsten alle danske fremmedord er græske (eller latinske), og der findes endnu flere på engelsk, tysk og de romanske sprog. De ting, du lærer i græsk, kan derfor let bruges i andre fag i gymnasiet. Desuden lærer du noget, som meget få mennesker kan, og som kan bruges resten af livet.

Græsk A (325 timer) er studieretningsfag på klassikerlinjen Sproglig 1 (laA, grA).
På klassikerlinjen står faget oldtidskundskab ikke særskilt på skemaet, da det indgår i faget græsk.