Teknisk:

Informatik på C-niveau er et muligt valgfag i 3.g på de fleste studieretninger.
I studieretningen Samfundsfag-Matematik indgår informatik som et af de obligatoriske naturvidenskabelige.

Indholdsmæssigt:

I informatik arbejder vi med it og udvikling, hvor viden om opbygning af it-systemer kobles med design og brugervenlighed. Med computeren som arbejdsredskab giver informatik et bud på, hvordan digitale oplevelser og underholdning skabes, anvendes og modtages.