Teknisk:

Informatik på C-niveau er et muligt valgfag i 3.g på de fleste studieretninger.
I studieretningen Samfund 1 (saA, maA) indgår informatik som et af de obligatoriske naturvidenskabelige fag i 1.g, og der vil i 2.g være mulighed for at opgradere det til B-niveau.

Indholdsmæssigt:

I informatik arbejder vi med it og udvikling, hvor viden om opbygning af it-systemer kobles med design og brugervenlighed. Med computeren som arbejdsredskab giver informatik et bud på, hvordan digitale oplevelser og underholdning skabes, anvendes og modtages.