Latin C er et fag, hvor man lærer at læse originalt latin, som det blev skrevet og talt af romerne i antikken. Dermed kommer man i direkte kontakt med mennesker, der levede for 2000 år siden, og kan læse, hvad de tænkte, gjorde og sagde. Overvej et kort øjeblik, hvor utroligt det egentlig er!
Man lærer, hvorfor grammatik er sjovt, og introduceres for nogle af de mange emner. der blev grundlagt i antikken: litteratur, kunst, politik, arkitektur, mytologi, filosofi, you name it, og hvilken indflydelse disse emner har haft på vores og din verden i dag. Vi ses!

Vidste du, at Romerriget i flere hundrede år strakte sig fra det nuværende England til det nuværende Syrien? Og at du hver dag siger mange latinske og græske ord uden at tænke over det? Hvordan kan det være, at mange moderne statsforfatninger er efterligninger af den romerske republik? Og kan det passe, at engelske byer, hvis navn ender på –chester, oprindeligt var romerske militærlejre?

Latin A er, sammen med Græsk A, studieretningsfag på klassikerlinjen Sproglig 1 (laA, grA). Klassikerlinjen er for dig, der vil have en suveræn sproglig indsigt, og som er interesseret i den græsk-romerske verden og dens betydning for nutiden. Latin indeholder alle de elementer, et europæisk sprog kan have, og giver dig en sikker sprogforståelse, som du kan drage nytte af i alle andre sprogfag og i dansk.

Du lærer at læse latinske og græske tekster på originalsprogene. Du bliver i stand til at kommunikere med mennesker, der levede for over 2000 år siden, og som lagde fundamentet for hele den vestlige civilisation. Det var mennesker, der diskuterede de samme ting, som vi diskuterer i dag: Hvad er et godt liv? Hvad er en god stat? Hvad består verden egentlig af?

Du vil efter gymnasiet have gavn af at have haft latin og græsk, da næsten alle fag kan føres tilbage til det antikke Grækenland og Rom. Blandt de mange fag kan nævnes  historie, mytologi, litteratur, filosofi, retorik(talekunst), demokrati og drama (tragedie og komedie).

Teknisk:

Alle elever har en smule latin (20 timer) som en del af faget Almen sprogforståelse.
På klassikerlinjen Sproglig 1 (laA, grA) er latin A (325 timer) studieretningsfag.
Latin C (75 timer) indgår som et forhåndsvalgt fag på de øvrige sproglige studieretninger, og det kan vælges som et frit valgfag på de naturvidenskabelige og samfundsfaglige studieretninger.