Teknisk:
Alle elever har matematik på mindst B-niveau.
På alle de naturvidenskabelige studieretninger samt på studieretningen Samfund 1 (saA, maA) indgår matematik på A-niveau.
På de øvrige studieretninger kan matematik A vælges som opgraderingsvalgfag.