Teknisk:

  • Alle elever på de sproglige studieretninger og i studieretningen Samfund 1 (saA, maA) har naturgeografi C som et obligatorisk fag 1g. Elever på de øvrige studieretninger har mulighed for at vælge naturgeografi C som et valgfag i 3g.
  • Elever der har haft naturgeografi C i 1.g, kan opgradere faget til B-niveau ved et valg i 2.g.