Naturvidenskabeligt grundforløb

På Zahles Gymnasieskole deles flere lærere om undervisningen på hvert nv-hold.

NV med 1.a

I 1.a arbejdede eleverne i biologidelen med fotosyntese, gær og gæring, bakterier og energiproduktion. Eleverne så på forskellige måder at lave ‘grøn energi’ på, f.eks. solvarme, solceller og bioethanol.

I fysikdelen arbejdede eleverne med energi, effekt og varme, nyttevirkning og brændværdi. De fik set lidt på elektromagnetisk stråling, herunder spektre, synligt lys og varmestråling, og de fik dermed kendskab til baggrunden for drivhuseffekten.

Der blev set på iskerner og hvordan de kan fortælle noget om fortiden – og dermed måske om fremtiden.

Holdet var på studiebesøg på Avedøreværket, og holdet var en tur på “Center for Is og Klima” hvor vi så på iskerner.