Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et fag, der drejer sig om kulturen i den græske og romerske oldtid i århundrederne før og lige efter vor tidsregnings begyndelse.  Det demokratiske Athen og derefter Romerriget blev så definerende for den senere europæiske identitet, at viden om disse samfunds filosofi, kunstværker, politiske visioner og menneskelige værdier er helt grundlæggende også i vores moderne samfund.

Alle de følgende spørgsmål er eksempler på hyppige problemstillinger i oldtidskundskab, for faget vil nemlig både give viden, udvikle indsigt og erkendelse, og sætte det hele i perspektiv:

Skal man være politisk aktiv? Hvorfor har vi teater? Er der alternativer til demokratiet? Hvorfor er der søjler på mange bygninger? Hvad er det gode? Hvad er skønhed? Hvordan skal vi behandle fremmede? Er der forskel på kvinder og mænd? Er kaos slemt? Hvad kendetegner en god leder? Hvad er forskellen på civilisation og barbari? Og hvor kommer ordene egentlig fra? Hvorfor husker vi?  Hvorfor fortæller vi historier? Skal man være bange for at dø? Og hvad er det gode liv?

Oldtidskundskab er et obligatorisk fag på c-niveau, og faget er placeret i 3g. Vi læser antikke tekster i dansk oversættelse indenfor mange forskellige genrer: epos (Iliaden, Odysseen og Æneiden), drama (især tragedie), filosofiske tekster, historieskrivning, politiske taler, retstaler, lyriske digte, breve. De fleste af disse genrer opstod og udvikledes i antikken. Skulptur og arkitektur behandler vi ligeledes indgående, for også på disse felter blev formsproget udviklet i Grækenland og Rom. Sideløbende arbejder vi med en række senere kunst- og bygningsværker inden for den klassiske tradition i det moderne Europa og USA. Endvidere læser vi moderne tekster, der illustrerer brugen af oldtidens tankesæt og myter i dag, og vi tager på ture ud i København på sporet af den klassiske indflydelse i vores lokale arkitektur og billedkunst.