Religion C

Alle elever har religion på C-niveau i 2.g. Faget kan opgraderes til B-niveau ved, at man erstatter et valgfag på C-niveau (75 timer) i 3.g. med en opgradering (125 timer) af religion C til religion B.

Religion er et afgørende fag for at kunne forstå menneskers ageren og mentalitet. Religion har siden de første menneskelige kilder opstod – og  sikkert lang tid før det – spillet en rolle for individet og samfundet. Vi skal i religionsfaget ikke finde ud af, om Gud eller guder findes, men vi skal undersøge, hvorfor mennesker dyrker religion, hvordan religionerne er opstået, og hvilken påvirkning de har i dag.

Gennem faget opnår eleverne viden om, kundskaber om og forståelse af religioner og religioners betydning for mennesker og samfund, og dermed styrket deres almendannelse. De får indsigt i ligheder og forskelle inden for de enkelte religioner og mellem religionerne indbyrdes. Eleverne får styrket deres studiekompetence og tilegner sig forudsætninger for at analysere, tage stilling til og agere i forhold til religioners rolle i en nutidig lokal, national og global sammenhæng, og faget giver forståelse for, hvordan egne og andres holdninger kan være påvirket af forskellige religiøse og sekulære traditioner. Eleverne får indsigt i, hvordan fagligt baseret viden om religion bidrager til en kvalificeret varetagelse af flere forskellige funktioner og erhverv i en globaliseret og multikulturel verden.

Religion B – Valgfag

Faget kan opgraderes til B-niveau ved, at man erstatter et valgfag på C-niveau (75 timer) i 3.g. med en opgradering (125 timer) af religion C til religion B.

Religion er et afgørende fag for at kunne forstå menneskers ageren og mentalitet. Religion har siden de første menneskelige kilder opstod, og sikkert lang tid før det, spillet en rolle for individet og samfundet. Vi skal i religionsfaget ikke finde ud af om Gud eller guder findes, men vi skal undersøge, hvorfor mennesker dyrker religion, hvordan religionerne er opstået og hvilken påvirkning de har i dag.

I forhold til religion på C-niveau går vi her mere i dybden med religionsfaglige metoder og teorier. Vi går mere i dybden med religiøse fænomener og religionssociologi for, at vi bliver klogere på mennesket behov for religion. Vi kigger også på religionskritiske retninger og filosofer.  Gennem faget opnår eleverne viden om, kundskaber om og forståelse af religioner og religioners betydning for mennesker og samfund, og dermed styrket deres almendannelse. De får indsigt i ligheder og forskelle inden for de enkelte religioner og mellem religionerne indbyrdes. Eleverne får styrket deres studiekompetence og tilegner sig forudsætninger for at analysere, tage stilling til og agere i forhold til religioners rolle i en nutidig lokal, national og global sammenhæng, og faget giver forståelse for, hvordan egne og andres holdninger kan være påvirket af forskellige religiøse og sekulære traditioner. Eleverne får indsigt i, hvordan fagligt baseret viden om religion bidrager til en kvalificeret varetagelse af flere forskellige funktioner og erhverv i en globaliseret og multikulturel verden.