Derfor skal du vælge samfundsfag!

  • Du lærer at anvende og kombinere viden fra sociologi, politik, økonomi og International politik til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande.
  • Du opnår kendskab til forskellige teorier, begreber og metoder, der kan hjælpe dig til at forstå sammenhænge og udviklingstendenser.
  • Du bliver i stand til at udarbejde og tolke modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger.
  • Du lærer at analysere og formidle din viden fagligt og nuanceret, både skriftligt og mundtligt.
  • Du trænes i at argumentere sammenhængende og nuanceret for synspunkter og diskutere problemstillinger samt finde egne løsninger herpå.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med følgende emner:

 Sociologi: Massemedier og politisk meningsdannelse, ulighed og social arv, integration og identitetsdannelse og det senmoderne samfund, adfærd på sociale medier.

 Politik: Ideologier, valg, parti- og vælgeradfærd, demokratiopfattelser, samt forskellige typer af politiske systemer.

 Økonomi: Velfærdsstaten, vækst, økonomiske mål, økonomiske kriser og løsninger herpå, konkurrenceevne og globaliseringens betydning for Danmark.

 International politik: Samarbejde og konflikt, USA som supermagt, Danmark i det internationale system, teorier om international politik, internationale organisationer som EU, NATO og FN.