Verdenssproget

Spansk er verdens næststørste modersmål, og det tales af omkring 450 mio. mennesker fordelt på Europa og Latinamerika. Desuden er store dele af USA i dag også tosproget pga. latinamerikanere, som nu har slået sig ned der og har taget sprog og kultur med sig.

I gymnasiet er spansk et A-niveau fag, hvor der gennem tre år opnås basale sproglige færdigheder med henblik på at blive i stand til at:

  • kommunikere på et nogenlunde flydende og klart spansk
  • læse og forstå spanske tekster
  • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og gennembearbejdet sprog

Udover ovennævnte sproglige færdigheder fokuseres der på tilegnelse af viden om Spanien og Latinamerika i forhold til historie, samfundsforhold, kultur og litteratur. Det kunne være emner omkring: Fodboldkultur, nyere latinamerikansk migration til USA, spansk ungdomskultur og det splittede Cuba mellem kommunisme og kapitalisme.

Undervisningen er organiseret således, at det første år bygges op omkring tilegnelse af basale gloser og basisgrammatik. Herefter arbejdes tematisk med udgangspunkt i centrale, aktuelle og historiske spørgsmål, hvorved eleverne klædes på til at forstå den spansktalende verden samt oparbejde vigtige interkulturelle kompetencer, som er centrale i globaliseringens tidsalder.

Faget afsluttes efter 3.g med en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen, og der arbejdes derfor i timerne på både den skriftlige og den mundtlige fremstilling. Den skriftlige dimension trænes bl.a. i form af afleveringer og skriftlig arbejde i timerne. Mundtligheden øves ved at lave dialoger i klassen, podcasts, samtale, argumentere og fremlægge på spansk.