Verdenssproget

Spansk er verdens næststørste modersmål, og det tales af omkring 400 mio. mennesker fordelt på Europa og Latinamerika.

I gymnasiet er spansk et A-niveau fag, hvor der gennem tre år opnås basale sproglige færdigheder med henblik på at blive i stand til at:

  • kommunikere på et nogenlunde flydende og klart spansk
  • læse og forstå spanske tekster
  • udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og gennembearbejdet sprog

Udover ovennævnte sproglige færdigheder fokuseres der på tilegnelse af viden om Spanien og Latinamerika i forhold til historie, samfundsforhold, kultur og litteratur.

Undervisningen er organiseret således, at det første år bygges op omkring tilegnelse af basale gloser og basisgrammatik. Herefter arbejdes tematisk med udgangspunkt i centrale, aktuelle og historiske spørgsmål, hvorved eleverne klædes på til at forstå den spansktalende verden samt oparbejde vigtige interkulturelle kompetencer, som er centrale i globaliseringens tidsalder.

Faget afsluttes efter 3.g med en skriftlig og en mundtlig eksamen, og der arbejdes derfor i timerne på både den skriftlige og den mundtlige fremstilling. Den skriftlige dimension trænes bl.a. i form af afleveringer, hvor størstedelen af afleveringerne ligger i 3.g. Mundtligheden øves ved at lave dialoger i klassen, samtale, argumentere og fremlægge på spansk.