Digital Dannelse 

På Zahles ønsker vi at klæde eleverne godt på i forhold til at begå sig i en verden, hvor digitale løsninger og teknologi vinder mere og mere frem. Vi bygger oven på den viden, I som elever kommer med, vi forsøger at udfordre  jeres digitale indsigt og kompetencer, og vi forsøger at uddanne jer til kritiske elever, der kan navigere i en digital verden.

Vi arbejder især med følgende fire kompetencer:

1) Informationskompetencer

Din evne til at være kritisk er altafgørende i et samfund, hvor informationsmængden er enorm og til tider decideret usand. Derfor skal du lære at navigere i informationsmængden. Til daglig vil du finde meget af den viden, du skal bruge til at løse opgaver, afleveringer, lektier m.m. på internettet. I den sammenhæng skal du være kritisk og lære at kunne skelne mellem relevant og mindre relevant kildemateriale.

2) IT-operationelle kompetencer

Når du går i gymnasiet, skal du noget af tiden arbejde med en computer. Du skal benytte forskellige tekst- og databehandlingsprogrammer, digitale tekstlæsningsprogrammer, digitale præsentationsprogrammer, dataopsamlings- og modelleringsprogrammer, specifikke fagprogrammer og It-sikkerhedsprogrammer. Alle disse programmer kræver konkrete kompetencer, som du vil få gennem den daglige undervisning på skolen. Det forventes, at du som elev på Zahles møder op med din computer eller tablet opladt og med de relevante programmer installeret.

3) Deltagelseskompetencer

Som ung er det helt naturligt at benytte sig af sociale medier og dermed indgå i og bidrage til digitale fællesskaber. Mange elever benytter forskellige sociale medier til at kommunikere, hvilket gør det muligt at samarbejde om lektier og opgaver uden for skolen. I den sammenhæng vil vi på N. Zahles Gymnasium gerne sætte særligt fokus på den måde, man kommunikerer på, og dermed udviser god ”netikette”. Gennem det daglige arbejde vil vi gerne vise dig, hvad forskellen er på ”klassisk” gruppearbejde og gruppearbejde via digitale platforme. Vi vil også gerne give dig en forståelse for, hvordan man deltager i den offentlige debat, samt hvordan man beskytter sine personlige data, når man benytter internettet.

4) Produktive kompetencer

Den digitale produktionskompetence indebærer, at du skal lære at indgå i og bidrage kreativt og innovativt til formidlingsmæssige, digitale produktioner i faglige sammenhænge. En stor del af et moderne studie- og arbejdsliv kræver, at man kan videreformidle informationer digitalt, og det er derfor vigtigt at opnå en forståelse for, hvordan form og indhold ændrer sig alt afhængig af modtager, medie og kontekst.

Vi træner dig i at aflevere opgaver, formidle faglige emner og kommunikere digitalt på Zahles. Ved hjælp af PowerPoint, Google slides, filmklip, podcasts, vodcasts, hjemmesider og meget andet får du mulighed for at træne dine kommunikative evner, og samtidig træne hvordan man formidler et klart budskab og bruger digitale værktøjer til at udtrykke dig kreativt og innovativt.