FS10a

FS10a afvikles i løbet af 1-2 uger i efteråret. I fagtimerne har alle klassens lærere fokus på repetition og eksplicitering af fagenes metoder med udgangspunkt i fagenes sider på Skriveportalen. Formålet er at styrke den metodiske bevidsthed op til vinterens SRP-proces, hvor netop fagenes metoder er i fokus.

FS10b

I umiddelbar forlængelse af arbejdet med fagenes metoder i FS10a træner vi i FS10b de indledende faser i SRP-forløbet hen over tre projektdage. To af klassens lærere, herunder mindst én studieretningslærer, arbejder med et overordnet emne for klassen inden for rammerne af de to fag. Eleverne ideudvikler på flere underemner og udvikler projektbeskrivelse til mindst et emne, herunder problemformulering, problemstillinger / underspørgsmål, materialesøgning, afgrænsning, motivering / relevans, samt overvejelser om metoder og relevante videnskabsteoretiske begreber. Projektbeskrivelsesskemaet, som bruges til SRP, introduceres – det ligger her:  SRP, Elevens Endelige Projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen præsenteres i grupper, der stiller spørgsmål og giver feedback. Præsentationen er en sammenhængende fremstilling af refleksioner over, hvad man har lært i løbet af de tre projektdage, som kan være brugbart ifm. SRP.