FS8: Projektdage i 2.g

I foråret i 2.g ligger et større tværfagligt projekt med historie og andet fremmedsprog (fransk / tysk / spansk), som handler om den store og den lille historie. Her arbejder du med almindelige menneskers oplevelse af større konflikter, f.eks. Den Spanske Borgerkrig (SP), Første og Anden Verdenskrig (FR) eller Den Kolde Krig (TY), ud fra vidneudsagn, beretninger, plakater, o.l. Forløbet har fokus på fagenes metoder, som f.eks. kildekritik og tager udgangspunkt i de videnskabsteoretiske begreber, du er blevet præsenteret for i VT-timerne, som f.eks. diakron / synkron, kausal / intentionel. Derudover arbejder vi med materialesøgning, problemformulering og projektbeskrivelse, samt mundtlige fremlæggelser – alt sammen kompetencer, du skal bruge ifm. din SRP i 3.g.