FS9: Studierejse i 3.g.

Hvert år i uge 38 rejser 3.g’erne på studietur med to af klassens lærere. Rejserne går typisk til en europæisk storby og har ud over træning af globale kompetencer både et tværfagligt og et socialt sigte. I de to involverede fag kommer du til at indsamle empiri, mens du er af sted, og udarbejde et innovativt produkt, samt arbejde formidlingsorienteret. I projektarbejdet kommer du også til at inddrage relevante videnskabsteoretiske begreber fra VT-timerne. Efter rejsen ligger der en time med fælles opsamling, som peger frem mod Studieretningsprojektet.