Globale kompetencer

Vi lever i en stadig mere globaliseret verden, og mange unge mennesker vil på et eller andet tidspunkt få lyst til at rejse ud i verden for at opleve andre kulturer og leveforhold eller for at studere eller arbejde. Som en del af din uddannelse på Zahle vil du opleve, at der er fokus på at styrke dine globale kompetencer, dvs. din evne til at begå dig i verden på en oplyst, engageret og ansvarsfuld måde. Dette gøres bl.a. ved at introducere en række globale problemstillinger i undervisningen (af f.eks. politisk, økonomisk, kulturel eller miljømæssig karakter), sådan at du får kendskab til de emner, der optager verdenssamfundet i disse år og dermed bliver bedre til at indgå i internationale sammenhænge og bidrage til det globale fællesskab som “global medborger”.

Mange af tidens store problemer som miljø, klima, fattigdom, flygtninge, krig m.m. kan kun løses internationalt. På den årlige demokratidag i gymnasiet arbejdes der hvert år med visse af disse problemstillinger.

Helt centralt i udviklingen af globale kompetencer er sprogfagene, som ikke blot træner dig i at kunne kommunikere på andre sprog, men også bidrager med viden om kultur og samfundsforhold i andre dele af verden. Dernæst kommer fag som samfundsfag, naturgeografi og biologi, som også alle i større eller mindre grad beskæftiger sig med internationale bevægelser, organisationer og aftaler samt globale problemstillinger som f.eks. FN’s verdensmål og Paris-aftalen.

Ud over arbejdet med globale problemstillinger i undervisningen har du også mulighed for styrke dine globale kompetencer ved at rejse ud og møde andre unge i Europa. På Zahle har alle 2.g-elever med tysk, fransk eller spansk som fag mulighed for at komme på individuel udveksling til vores partnerskoler i hhv. Stuttgart i Tyskland, Nantes i Frankrig og i Asturias-regionen i Spanien. Derudover deltager skolen løbende i et tværkulturelt EU-projekt (Erasmus+), hvilket betyder, at en række elever og lærere hvert semester rejser af sted for at deltage i en konference på én af partnerskolerne i hhv. Italien, Ungarn, Tyskland, Rumænien og Portugal.

Studierejsen i 3.g går som regel til en europæisk destination og kan have fokus på både vores fælles kulturhistorie, men også hvordan flygtningekrisen påvirker f.eks. Malta og EU eller hvordan det er at være ung i Ungarn i det nuværende politiske miljø. Se mere under FS9.