Karrierelæring

 

Karrierelæring på Zahles

Karrierelæring handler om at blive klædt på til at træffe reflekterede og selvstændige valg omkring uddannelse og karriere. På Zahles arbejder vi med karrierelæring under mange forskellige former. Først og fremmest vil du i forbindelse med valg af studieretning i 1.g smage på hele fagrækken og modtage vejledning, så du kan træffe et kvalificeret valg. I den forbindelse afholder vi et “menneskebibliotek”, hvor du kan “låne” folk fra forskellige erhverv og spørge dem om deres uddannelse og karriere, så dit studieretningsvalg kvalificeres yderligere.

Karrierelæring i fagene

I det daglige arbejde med fagene vil du løbende reflektere over de faglige kompetencer, du får, og hvordan de vil være anvendelige i dit liv efter gymnasiet. Vi har stort fokus på at tydeliggøre fagenes betydning ved at sætte ord på de faglige kompetencer. Blandt andet omsættes læreplanerne til konkrete læringsmål, som giver mening for den enkelte elev, og som kan understøtte refleksioner over egen motivation og udvikling.

Flerfaglige projekter

I de flerfaglige projekter, som du løbende vil arbejde med i dine tre år i gymnasiet, vil du opleve en progression frem mod en højere grad af selvstændighed, mens du får styrket både almendannelse og grundlæggende studiekompetencer. Her vil du også reflektere over din egen arbejdsproces, dine styrker og udfordringer – og lære gode arbejdsvaner ifm. længerevarende projektarbejde. På Studieretningsdagene vil oplægsholdere og ekskursioner bygge bro mellem de faglige forløb og verden uden for gymnasiet.

Møde med erhverv og videregående uddannelser

Afhængig af fag og studieretning vil du gennem gymnasietiden overvære undervisning på universitetet, lave eksperimentelt arbejde og besøge virksomheder, for på den måde at blive præsenteret for forskellige karriereperspektiver og mulige uddannelsesvalg. Dette fokus øges i 3.g, hvor vi afholder endnu et “menneskebibliotek” for hele årgangen. Denne gang kan du “låne” tidligere Zahles-elever og spørge dem om deres vej ind i og igennem uddannelsessystemet – om tilvalg, fravalg og omvalg. På den måde vil du blive præsenteret for et bredt udsnit af uddannelser og dermed få kvalificeret og nuanceret dit valg af uddannelse og karrierevej.

Klædt på til fremtiden

Karrierelæringen på Zahles klæder dig på den måde på til en fremtid og et samfund, der kræver nye kompetencer – og samtidig guides du om dit valg af uddannelse og kommende arbejdsliv, hvor du gennem gymnasiet har mulighed for at vælge og afsøge dine interesser. Gennem alle dine år i gymnasiet vil du ligeledes modtage vejledning fra Studievalg Danmark, som er Danmarks nationale vejledningsinstitution.