FS3, FS6, FS10: Studieretningsdag i 1.g – 2.g – 3.g

I løbet af gymnasiet vil du opleve tre forskellige studieretningsdage, hvor hver studieretning arbejder sammen om et projekt i løbet af en dag. Det vil sige, at alle 1.g’er, 2.g’er og 3.g’er i en studieretning bliver blandet og lærer hinanden at kende gennem arbejdet med deres fælles studieretningsfag.  Dagen byder typisk på ekskursioner ud i byen, oplægsholdere, kreativitets- og innovationsorienteret tværfagligt projektarbejde, fremlæggelser – og kage.